فرم نظر سنجی از ارباب رجوع ( موضوع ماده 8 طرح تکری


نحوه برخورد كاركنان

مناسب ترين برخورد
برخورد نامناسب
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام گرفت
درخواست خلاف مقررات
نظرات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگی  
ساعت گزارش
تاريخ گزارش
شهرستان محل سكونت

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)