پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - یگان حفاظت
یگان حفاظت
فرمانده یگان حفاظت
 نام و نام خانوادگی
شماره تلفن
آدرس الکترونیکی

جناب سرهنگ حسینی


 02632607000

داخلی 110

Hosseinimohamad770@gmail.comمختصري از وظائف يگان حفاظت

1- حفاظت از عرصه و اعيان منابع طبيعي

2- گشت، مراقبت، اقدامات پيشگيرانه و اطلاع رساني بموقع

3- كنترل بهره برداري از عرصه و اعيان منابع طبيعي

4- جلوگيري از تردد و چراي دام غير قانوني

5- بازرسي و كنترل محموله هاي جنگلي و مرتعي و كشف محموله هاي قاچاق

6- تشكيل پرونده قضائي متخلفين و متجاوزين و قاچاقچيان به عرصه و اعيان منابع طبيعي

7- مقابله و برخورد با جرائم مشهود در حوزه منابع طبيعي

8- كشف، شناسايي و اطفاء حريق در سطح عرصه هاي ملي

9- اجراي اقدامات پيشگيرانه، كشف، شناسائي و تعقيب جرم و مجرم

10- انجام وظائف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري

چاپ | ارسال به ديگران  |