پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خدمت
خدمت
 
ردیف عنوان خدمت آدرس محل ارایه خدمت شخص ارایه دهنده خدمت شماره تماس داخلی  
1 پاسخ به استعلام طرحهای عمومی و
عمرانی، معادن در عرصه های منابع طبیعی
کرج- ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده-
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
خانم  علیان

32607

433

روند نما و توضیحات 
2 استعدادیابی و تخصیص اراضی قابل واگذاری
کرج- ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده-
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
خانم  علیان 32607 433  روند نما
3 صدور گواهی مستثنیات کرج- ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده-
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
خانم  علیان 32607 433  
4 پروانه بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع
کرج- ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده-
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
خانم گودرزی 32607 316  روندنما و توضیحات
5 پروانه مرتعداری (چرای دام )و رسیدگی به شکایات مربوطه
کرج- ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده-
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز

خانم گودرزی

32607 316  روندنما و توضیحات
6 اجرای طرحهای مرتعداری کرج- ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده-
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
خانم گودرزی 32607 316  
7 معرفی طرحهای منابع طبیعی به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه منابع

طبیعی برای دریافت تسهیلات
کرج- ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده-
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
خانم گودرزی 32607 316  
8 معرفی مجریان طرحهای مصوب غیردولتی منابع طبیعی به
صندوق بیمه کشاورزی
کرج- ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده-
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
خانم گودرزی 32607 316  
9 رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی کرج- ضلع جنوب غربی میدان شهید فهمیده-
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
خانم کیاروستا 32607 132  
خدمات اداره کل

شناسه خدمت

 عنوان خدمات

 نحوه ارائه خدمت

14041197100 پاسخ به استعلام طرح­های عمومی و عمرانی، معادن در عرصه­ های منابع طبیعی

 نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

13021197102 پروانه بهره­برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021197103 پروانه مرتع­داری (چرای دام) و رسیدگی به شکایات مربوطه   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021197101 صدور مجوز انتقال قطعی اراضی واگذار شده   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198101 اجرای طرح تهیه و تولید بذور مرتعی   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198100 تولید نهال و مدیریت نهالستان­های دولتی   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198102 اجرای طرح زراعت چوب   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198103اجرای طرح مدیریت پارک­های جنگلی   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198104اجرای طرح­های ابخیزداری، آبخوان­داری و جلوگیری از فرسایش سیل   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
14041198105اجرای طرح­های بیابان زدایی   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13031198106اجرای طرح­های جایگزینی سوخت   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198107اجرای طرح­های مرتع داری   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198108اجرای طرح­های جنگل­کاری و توسعه فضای سبز   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198109 اجرای طرح جنگل­داری نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198110استعدادیابی و تخصیص اراضی قابل واگذاری   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198111 رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198112ساماندهی جنگل­نشینان شمال کشور و خروج دام   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
14061198113  ساماندهی جوامع محلی و تشکل­های مردمی برای اجرای برنامه­های منابع طبیعی و آبخیزداری و اقدامات ترویجی   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
18051198114برگزاری کارگاه­ها و دوره ­های آموزشی بهره­برداران   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198115شناسایی، تشخیص و تصویب حریم روستا   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
14041198116صدور گواهی مستثنیات   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
14061198117 شبکه کسب اطلاعات مردمی حفاظت از جنگل و مرتع و رسیدگی به آن   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
13021198118 معرفی طرح­های منابع طبیعی به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی برای دریافت تسهیلات   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
14061198119معرفی مجریان طرح­های مصوب غیردولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی   نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

روند نمای انتقال حقوق دامدار به احدی از وراث  در راستای بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور

نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.
چاپ | ارسال به ديگران  |