پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری
اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری
 

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری 

نام و نام خانوادگی 

شماره تماس

 پست الکترونیک

 

 مهندس زهرا صحاف زاده

32607000

داخلی 222 

.Alborz.zsahafzadeh@frw.org.ir

 
چاپ | ارسال به ديگران  |