پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پیام مدیرکل
پیام مدیرکل

بسمه تعالی

منابع طبیعی هر جامعه، ثروت آن جامعه است که فقط به نسل حاضر تعلق نداشته بلکه امانتی است در دست ما که باید به آیندگان سپرده شود.
در عصری که ما به سوی توسعه می رویم، آگاهانه یا نا آگاهانه بستر توسعه را از بین می بریم در حالی که باید تمام تلاش خود را برای حفاظت از منابع طبیعی بخصوص جنگلها و مراتع بعنوان بستر توسعه پایدار بکار گیریم.
با توجه به اینکه 84 درصد مساحت استان البرز از عرصه های منابع طبیعی تشکیل شده است و نیز با عنایت به آمار موجود و رجوع به وضعیت اقلیمی کشور عزیزمان ایران می توانیم پی ببریم که در یک محیط نسبتا خشک زندگی می کنیم و فضای سبز برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بعلت خشکسالی های چند سال اخیر این امر اهمیتی مضاعف می یابد.
از اهمیت منابع طبیعی همین بس که بگوییم ما زنده ایم چون نفس می کشیم، نفس هایمان به شماره نمی افتد؛ چون اکسیژن موردنیاز همه موجودات بوسیله درختان، مراتع و فضاهای سبز تامین می شود. برای مثال هر درخت با سن متوسط قادر است اکسیژن 6 نفر را در سال تامین نماید.
از سوی دیگر ما می خواهیم در کشاورزی خودکفا شویم پس نیاز به آب و بستر کاشت داریم، آبی در سفره های زیر زمینی ذخیره نخواهد شد، مگر اینکه پوشش گیاهی (اعم از درخت و درختچه و سایر گیاهان) وجود داشته باشد.
تحقیقات نشان داده است هر هکتار جنگل 500 تا 2000 متر مکعب آب را ذخیره می کند. عدم وجود پوشش گیاهی باعث فرسایش و از بین رفتن خاک می گردد که برای تشکیل هر 25 میلیمتر آن 300 سال زمان نیاز است.در ایران بطور متوسط هر ساله حدود 15تن در هکتار خاک در اثر فرسایش آبی شسته شده و از بین می رود.
حال اگر ارزش مواد غذایی داخل خاک را حساب کنیم سالانه میلیاردها دلار از مواد غذایی داخل خاک را از دست داده و از سطح مراتع کاسته شده که نتیجه آن چندین مورد سیل مهم در کشور بوده که خسارت جانی و مالی زیادی را در برداشته است. تمام موارد ذکر شده هشدار های جدی برای همه ما می باشد.
نکته مهم دیگر این است که طبیعت با آنان که با او به خشونت رفتار کنند خشن و با آنان که با او مدارا کنند نرم و ملایم است ،آنها که بیشتر این نگاه فطری به طبیعت به همراه آموزه های ناب دین اسلام و فرهنگ بومی را مد نظر دارند به ما کمک می کنند و برخوردی صحیح با طبیعت دارند.
اراضی موات، احیاء موات، انفال و ... از واژه گانی هستند که بار فقهی دارند و مسائلی همچون حقوق عمومی منابع طبیعی و حق الناس و...نیز واژگانی هستند که بار اخلاقی دارند؛ منابع طبیعی یک هدیه الهی به زمینیان است که از آن استفاده کنند و در مسیر بندگی خدا گام بردارند و شکرگزار نعمت های بی انتهای او باشند.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با برنامه هایی مدون تلاش دارد در راستای رسالت سازمانی خود نسبت به فرهنگ سازی حفاظت پایداری از منابع طبیعی اقدام نماید.
امید است تا با یاری همه مردم عزیز در یک عزم ملی در حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور از جمله جنگل ها ،مراتع و در یک کلام حفظ اکوسیستم طبیعت بکوشیم و به دیگران نیز توصیه کنیم حافظ این منابع با ارزش خدادادی باشند.
چاپ | ارسال به ديگران  |